Med vår kompetens blir du trygg med din hemtjänst!

Om oss

Camillas Hemtjänst startade redan 2003, och nu har vi glädjen att få erbjuda våra tjänster även i Solna Stad.

Vi har ett avtal med Solna kommun som säger att vi är ett privat alternativ till att utföra beviljade hemtjänstinsatser.

Vi har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva hemtjänst. Glädjen i arbetet har bara växt med åren. Vi har ett fantastiskt givande och roligt arbete.

Av oss ska du alltid få ett respektfullt och gott bemötande. Du ska ha möjlighet att vara självbestämmande och delaktig.

 

Kontinuitet och kvalité är viktigt i vårt arbete. Vi har utbildningar för vår personal löpande i ämnen som vi dagligen kommer i kontakt med som demens, palliativ vård, anhörigstöd, geriatrik, nutrition m.m.

Telefon 08-511 800 40 – solna@camillashemtjanst.se